Không xảy đến ngay trong ngày mai nhưng sẽ đến trong một tương lai gần, ví dụ như ngày kia. Một phân tích viên từ phố Wall (Wall Street), Christopher Danely, đang làm việc cho J.P. Morgan, đã tổng kết các dữ liệu và đưa ra nhận định : ngành công nghiệp bán dẫn sẽ đạt mức hiệu suất khai thác 96% trong Q3 này, nhưng chỉ còn 90% vào Q4 tới.Danely viết trong báo cáo của mình :

"Mọi dấu hiệu chỉ ra một chiều hướng sa sút khác về bán dẫn, khi ngay trong hiện tại đã có các dấu hiệu nhu cầu ít đi, chiếm ~ 65% tổng cầu bán dẫn"

Hai khu vực đóng góp tổng cầu 65% theo Danely là thị trường PC, chiếm 40% và thị trường truyền thông, với 25% còn lại, đang có dấu hiệu cho thấy sự suy yếu về cầu. Danely đang ám chỉ đến báo cáo kinh doanh Q2 không tốt của Cisco Systems. Ngoài ra, các hợp đồng đặt hàng lên dây chuyền cung cấp PC tại Đài Loan đang có dấu hiệu suy giảm, tính cho tới cuối tháng 7.

Tổ chức Thống kê Năng lực Bán dẫn Quốc tế (Semiconductor International Capacity Statistics) tuần trước đưa ra báo cáo cho thấy, mức hiệu suất khai thác bán dẫn toàn cầu trong Q2 qua đạt 95,6%, tăng lên từ mức 93,5% của Q1. Nếu dự báo của Danely đúng, tình hình của Q4 tới sẽ tệ hơn cả Q1 vừa rồi.

Danely cho rằng mức khai thác và giá trị cổ phiếu của thị trường bán dẫn trong năm nay sẽ lặp lại kiểu hình của 2004, nhưng chậm hơn 1 quý. Trong 2004, giá trị cổ phiếu bán dẫn đạt đỉnh trong Q1 và hiệu suất khai thác đạt đỉnh trong Q2.

"Tương tự, chúng tôi tin giá trị cổ phiếu sẽ đạt đỉnh trong Q2 2010 và mức hiệu suất khai thác đạt đỉnh trong Q3"

Một số nhà phân tích khác không đồng ý với Danely. Bill Jewell, người đứng đầu công ty tư vấn Semiconductor Intelligence LLC, tin rằng mức hiệu suất khai thác vẫn tiếp tục tăng trưởng và đạt 96% trong Q4. Jewell nói :

"Tôi nghĩ năng lực (bán dẫn) đã giảm đi khá nhiều trong năm ngoái và chỉ mới bắt đầu một quá trình dài để phục hồi trở lại"


Theo Voz