Những phím tắt hữu dụng nhất Trong Excel 2010 2013 2007

Những phím tắt Excel hữu dụng nhất 2010 2013 2007

Nếu bạn thường xuyên sử dụng excel để làm việc và học tập thì không thể bỏ qua những phím tắt để tăng tốc tối đa và rút ngắn thời gian thao tác trên excel.

Tùy theo nhu cầu của mỗi người mà bạn có thể dùng những phím tắt thông dụng hữu ích nhất đối với Mình tổng hợp một số phím tắt excel mà nhiều người thường sử dụng để các bạn tham khảo. Các bạn có thể áp dụng với đa số các phiên bản excel từ 2003, 2007, 2010, 2013

Enter --> Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới

ESC --> Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y --> Lặp lại thao tác vừa làm

Alt+Enter --> Bắt đầu dòng mới trong ô

Backspace --> Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn

Delete --> Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn

Ctrl+Delete --> Xoá tất cả chữ trong một dòng

Phím mũi tên --> Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự

Home --> Chuyển về đầu dòng

Ctrl+D --> Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl+R --> Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift+Enter --> Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trêntrong vùng chọn

Tab --> Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phảivùng chọn

Shift+Tab --> Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua tráivùng chọn

F2 --> Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Backspace --> Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh

Ctrl+F3 --> Đặt tên cho vùng chọn

F3 --> Dán một tên đã đặt trong công thức

F9 --> Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbookđang mở

Shift+F9 --> Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt+= --> Chèn công thức AutoSum

Ctrl+; --> Cập nhật ngày tháng

Ctrl+Shift+: --> Nhập thời gian

Ctrl+K --> Chèn một Hyperlink

Ctrl+Shift+” --> Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành

Ctrl+’ --> Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành

Ctrl+A --> Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp mộttên hàm vào công thức

Ctrl+Shift+A --> Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khinhập tên hàm vào công thức

Ctrl+1 --> Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl+Shift+~ --> Định dạng số kiểu General

Ctrl+Shift+$ --> Định dạng số kiểu Curency với hai chữ sốthập phân

Ctrl+Shift+% --> Định dạng số kiểu Percentage (không có chữsố thập phân)

Ctrl+Shift+^ --> Định dạng số kiểu Exponential với hai chữsố thập phân

Ctrl+Shift+# --> Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl+Shift+? --> Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thậpphân

Ctrl+Shift+& --> Thêm đường viền ngoài

Ctrl+Shift+ - --> Bỏ đường viền

Ctrl+B --> Bật tắt chế độ đậm, không đậm

Ctrl+I --> Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

Ctrl+U --> Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl+5 --> Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl+9 --> Ẩn dòng

Ctrl+Shift+( --> Hiển thị dòng ẩn