Endless Love

Chúc mọi người có một tình yêu sâu lắng, nhẹ nhàng như chính giai điệu của bài.

[MP3]http://www.fileden.com/files/2009/9/9/2569445/The%20Myth%20-%20%20Endless%20Love.mp3[/MP3]