Một em bé đang cười rất tươi và thay đổi hẳn khi bị cửa kẹt vào tay.