Đố Khách biết 1 + 1 = mấy, hỏi đáp tin học, kiến thức chung về máy tính

Câu đố rất đơn giản: Trong máy vi tính thì 1 cộng với 1 bằng mấy ?