kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 219423
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  11

  Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

  Chào anh em DĐBL!
  Em hiện đang mò mò làm Blog. Về khoản js với css em khá là dốt. Hiện em đang có một vấn đề đang rất mong được các bro giúp đỡ.

  Như trong ảnh ạ. Em muốn khi di chuột vào mỗi ảnh thì sẽ show text tương ứng với ảnh đó trong 1 thẻ div ở bên dưới ạ :chaymau:
  Mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn trước ạ !!
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Thanh Hóa
  Thành Viên Thứ: 236210
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26

  Reply: Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

  bác dùng tính năng copy đi cho nhanh ạ ngày trước iêm cũng copy mà giờ quên hết rồi
  Mã:
  www.famtinhban.tk

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 236321
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  20

  Reply: Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

  Đây bạn:
  HTML:
  Mã:
      <!-- VipByTeam Caption -->
  <div id="mainwrapper">
      <div id="box-1" class="boxzz">
                  <img src="styles/noimg.jpg" />
          <span class="caption simple-caption">
            <p>Tiêu đề xuất hiện khi rê chuột</p>
          </span>
      </div>
  </div>
  CSS:
  Mã:
  #mainwrapper {
    -font: 10pt normal Arial, sans-serif;
    -height: auto;
    -margin: 80px auto 0 auto;
    -text-align: center;
    -width: 660px;
  }
  
  
  /* Image Box Style */
  #mainwrapper .boxzz {
    -border: 5px solid #fff;
    cursor: pointer;
    -height: 182px;
    -float: left;
    -margin: 5px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    -width: 200px;
      --webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px #ccc;
      --moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px #ccc;
      -box-shadow: 1px 1px 1px 1px #ccc;
  }
  #mainwrapper .boxzz img {
    -position: absolute;
    left: 0;
      -webkit-transition: all 300ms ease-out;
      -moz-transition: all 300ms ease-out;
      -o-transition: all 300ms ease-out;
      -ms-transition: all 300ms ease-out;  
    transition: all 300ms ease-out;
  }
  
  
  /* Caption Common Style */
  #mainwrapper .boxzz .caption {
    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
    position: absolute;
    color: #fff;
    z-index: 100;
      -webkit-transition: all 300ms ease-out;
      -moz-transition: all 300ms ease-out;
      -o-transition: all 300ms ease-out;
      -ms-transition: all 300ms ease-out;  
      transition: all 300ms ease-out;
    left: 0;
  }
  
  
  
  
  /** Caption 1: Simple **/
  #mainwrapper .boxzz .simple-caption {
    -height: 30px;
    width: 100%;
    display: block;
    -bottom: -30px;
    -line-height: 25pt;
    text-align: center;
  }
  
  
  /** Caption 2: Full Width & Height **/
  #mainwrapper .boxzz .full-caption {
    width: 170px;
    height: 170px;  
    top: -200px;
    text-align: left;
    padding: 15px;
  }
  
  
  /** Caption 3: Fade **/
  #mainwrapper .boxzz .fade-caption, #mainwrapper .boxzz .scale-caption {
    opacity: 0;
    width: 170px;
    height: 170px;
    text-align: left;
    padding: 15px;
  }
  
  
  /** Caption 4: Slide **/
  #mainwrapper .boxzz .slide-caption {
    width: 170px;
    height: 170px;  
    text-align: left;
    padding: 15px;
    left: 200px;
  }
  
  
  /** Caption 5: Rotate **/
  #mainwrapper #box-5.boxzz .rotate-caption {
    width: 170px;
    height: 170px;  
    text-align: left;
    padding: 15px;
    top: 200px;
    -moz-transform: rotate(-180deg);
    -o-transform: rotate(-180deg);
    -webkit-transform: rotate(-180deg);
    transform: rotate(-180deg);
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz .rotate {
    width: 200px;
    height: 400px;
    -webkit-transition: all 300ms ease-out;
    -moz-transition: all 300ms ease-out;
    -o-transition: all 300ms ease-out;
    -ms-transition: all 300ms ease-out;  
    transition: all 300ms ease-out;
  }
  
  
  /** Caption 6: Scale **/
  #mainwrapper .boxzz .scale-caption h3, #mainwrapper .boxzz .scale-caption p {
    position: relative;
    left: -200px;
    width: 170px;
    -webkit-transition: all 300ms ease-out;
    -moz-transition: all 300ms ease-out;
    -o-transition: all 300ms ease-out;
    -ms-transition: all 300ms ease-out;  
    transition: all 300ms ease-out;
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz .scale-caption h3 {
    -webkit-transition-delay: 300ms;
    -moz-transition-delay: 300ms;
    -o-transition-delay: 300ms;
    -ms-transition-delay: 300ms;  
    transition-delay: 300ms;
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz .scale-caption p {
    -webkit-transition-delay: 500ms;
    -moz-transition-delay: 500ms;
    -o-transition-delay: 500ms;
    -ms-transition-delay: 500ms;  
    transition-delay: 500ms;
  }
  
  
  /** Simple Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .simple-caption {
    -moz-transform: translateY(-100%);
    -o-transform: translateY(-100%);
    -webkit-transform: translateY(-100%);
    opacity: 1;
    transform: translateY(-100%);
  }
  
  
  /** Full Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .full-caption {
    -moz-transform: translateY(100%);
    -o-transform: translateY(100%);
    -webkit-transform: translateY(100%);
    opacity: 1;
    transform: translateY(100%);
  }
  
  
  /** Fade Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .fade-caption, #mainwrapper .boxzz:hover .scale-caption {
    opacity: 1;
  }
  
  
  /** Slide Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .slide-caption {
    background-color: rgba(0,0,0,1) !important;
    -moz-transform: translateX(-100%);
    -o-transform: translateX(-100%);
    -webkit-transform: translateX(-100%);
    opacity: 1;
    transform: translateX(-100%);
  }
  #mainwrapper .boxzz:hover img#image-4 {
    -moz-transform: translateX(-100%);
    -o-transform: translateX(-100%);
    -webkit-transform: translateX(-100%);
    transform: translateX(-100%);
    opacity: 1;
  }
  
  
  /** Rotate Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .rotate {
    background-color: rgba(0,0,0,1) !important;
    -moz-transform: rotate(-180deg);
    -o-transform: rotate(-180deg);
    -webkit-transform: rotate(-180deg);
    transform: rotate(-180deg);
  }
  
  
  /** Scale Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover #image-6 {
    -moz-transform: scale(1.4);
    -o-transform: scale(1.4);
    -webkit-transform: scale(1.4);
    transform: scale(1.4);
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz:hover .scale-caption h3, #mainwrapper .boxzz:hover .scale-caption p {
    -moz-transform: translateX(200px);
    -o-transform: translateX(200px);
    -webkit-transform: translateX(200px);
    transform: translateX(200px);
  }