kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 219423
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  11

  Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Thanh Hóa
  Thành Viên Thứ: 236210
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26

  Reply: Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

  bác dùng tính năng copy đi cho nhanh ạ ngày trước iêm cũng copy mà giờ quên hết rồi
  Mã:
  www.famtinhban.tk

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 236321
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  20

  Reply: Giúp mình js và css khi di chuột vào ảnh thì hiện text trong div

  Đây bạn:
  HTML:
  Mã:
      <!-- VipByTeam Caption -->
  <div id="mainwrapper">
      <div id="box-1" class="boxzz">
                  <img src="styles/noimg.jpg" />
          <span class="caption simple-caption">
            <p>Tiêu đề xuất hiện khi rê chuột</p>
          </span>
      </div>
  </div>
  CSS:
  Mã:
  #mainwrapper {
    -font: 10pt normal Arial, sans-serif;
    -height: auto;
    -margin: 80px auto 0 auto;
    -text-align: center;
    -width: 660px;
  }
  
  
  /* Image Box Style */
  #mainwrapper .boxzz {
    -border: 5px solid #fff;
    cursor: pointer;
    -height: 182px;
    -float: left;
    -margin: 5px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    -width: 200px;
      --webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px #ccc;
      --moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px #ccc;
      -box-shadow: 1px 1px 1px 1px #ccc;
  }
  #mainwrapper .boxzz img {
    -position: absolute;
    left: 0;
      -webkit-transition: all 300ms ease-out;
      -moz-transition: all 300ms ease-out;
      -o-transition: all 300ms ease-out;
      -ms-transition: all 300ms ease-out;  
    transition: all 300ms ease-out;
  }
  
  
  /* Caption Common Style */
  #mainwrapper .boxzz .caption {
    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
    position: absolute;
    color: #fff;
    z-index: 100;
      -webkit-transition: all 300ms ease-out;
      -moz-transition: all 300ms ease-out;
      -o-transition: all 300ms ease-out;
      -ms-transition: all 300ms ease-out;  
      transition: all 300ms ease-out;
    left: 0;
  }
  
  
  
  
  /** Caption 1: Simple **/
  #mainwrapper .boxzz .simple-caption {
    -height: 30px;
    width: 100%;
    display: block;
    -bottom: -30px;
    -line-height: 25pt;
    text-align: center;
  }
  
  
  /** Caption 2: Full Width & Height **/
  #mainwrapper .boxzz .full-caption {
    width: 170px;
    height: 170px;  
    top: -200px;
    text-align: left;
    padding: 15px;
  }
  
  
  /** Caption 3: Fade **/
  #mainwrapper .boxzz .fade-caption, #mainwrapper .boxzz .scale-caption {
    opacity: 0;
    width: 170px;
    height: 170px;
    text-align: left;
    padding: 15px;
  }
  
  
  /** Caption 4: Slide **/
  #mainwrapper .boxzz .slide-caption {
    width: 170px;
    height: 170px;  
    text-align: left;
    padding: 15px;
    left: 200px;
  }
  
  
  /** Caption 5: Rotate **/
  #mainwrapper #box-5.boxzz .rotate-caption {
    width: 170px;
    height: 170px;  
    text-align: left;
    padding: 15px;
    top: 200px;
    -moz-transform: rotate(-180deg);
    -o-transform: rotate(-180deg);
    -webkit-transform: rotate(-180deg);
    transform: rotate(-180deg);
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz .rotate {
    width: 200px;
    height: 400px;
    -webkit-transition: all 300ms ease-out;
    -moz-transition: all 300ms ease-out;
    -o-transition: all 300ms ease-out;
    -ms-transition: all 300ms ease-out;  
    transition: all 300ms ease-out;
  }
  
  
  /** Caption 6: Scale **/
  #mainwrapper .boxzz .scale-caption h3, #mainwrapper .boxzz .scale-caption p {
    position: relative;
    left: -200px;
    width: 170px;
    -webkit-transition: all 300ms ease-out;
    -moz-transition: all 300ms ease-out;
    -o-transition: all 300ms ease-out;
    -ms-transition: all 300ms ease-out;  
    transition: all 300ms ease-out;
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz .scale-caption h3 {
    -webkit-transition-delay: 300ms;
    -moz-transition-delay: 300ms;
    -o-transition-delay: 300ms;
    -ms-transition-delay: 300ms;  
    transition-delay: 300ms;
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz .scale-caption p {
    -webkit-transition-delay: 500ms;
    -moz-transition-delay: 500ms;
    -o-transition-delay: 500ms;
    -ms-transition-delay: 500ms;  
    transition-delay: 500ms;
  }
  
  
  /** Simple Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .simple-caption {
    -moz-transform: translateY(-100%);
    -o-transform: translateY(-100%);
    -webkit-transform: translateY(-100%);
    opacity: 1;
    transform: translateY(-100%);
  }
  
  
  /** Full Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .full-caption {
    -moz-transform: translateY(100%);
    -o-transform: translateY(100%);
    -webkit-transform: translateY(100%);
    opacity: 1;
    transform: translateY(100%);
  }
  
  
  /** Fade Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .fade-caption, #mainwrapper .boxzz:hover .scale-caption {
    opacity: 1;
  }
  
  
  /** Slide Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .slide-caption {
    background-color: rgba(0,0,0,1) !important;
    -moz-transform: translateX(-100%);
    -o-transform: translateX(-100%);
    -webkit-transform: translateX(-100%);
    opacity: 1;
    transform: translateX(-100%);
  }
  #mainwrapper .boxzz:hover img#image-4 {
    -moz-transform: translateX(-100%);
    -o-transform: translateX(-100%);
    -webkit-transform: translateX(-100%);
    transform: translateX(-100%);
    opacity: 1;
  }
  
  
  /** Rotate Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover .rotate {
    background-color: rgba(0,0,0,1) !important;
    -moz-transform: rotate(-180deg);
    -o-transform: rotate(-180deg);
    -webkit-transform: rotate(-180deg);
    transform: rotate(-180deg);
  }
  
  
  /** Scale Caption :hover Behaviour **/
  #mainwrapper .boxzz:hover #image-6 {
    -moz-transform: scale(1.4);
    -o-transform: scale(1.4);
    -webkit-transform: scale(1.4);
    transform: scale(1.4);
  }
  
  
  #mainwrapper .boxzz:hover .scale-caption h3, #mainwrapper .boxzz:hover .scale-caption p {
    -moz-transform: translateX(200px);
    -o-transform: translateX(200px);
    -webkit-transform: translateX(200px);
    transform: translateX(200px);
  }