Không cầu kỳ không hối hả chạy theo công nghệ như những chiếc diện thoại thông minh hay chỉ đơn giản là một chiếc diện thoại cầm tay với chỉ 5 tính năng có được một màng hình lớn ẩn trong lớp vỏ một đài phát thanh FM, nút khẩn cấp SOS, nhiệt kế và đèn pin. Cách thiết lập của chính nó đã xây dựng một chất lượng ấn tượng với hai nút bên màng hình có thể bạn có thể bật mở stiletto. Các tính năng SOS thực sự là thú vị Just5 thật đơn giản nhắm tới mục tiêu đơn giản của giới trẻ mà lại không vô nghĩa kể cả với người già. Các bộ sản phẩm Just5 có sẵn ở Châu Âu, và đang trên đường đến Hoa Kỳ khi bạn đọc tin này.

Và sau đây là video cho sản phẩm này


Theo engadget