Download Đáp án đề thi đại học môn Toán Lý Hóa chính thức của bộ Giáo Dục tất cả các mã đề

Chiều ngày 5/7/2014 bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi đại học năm 2014, các bạn có thể xem và tải theo link dưới đây

Đáp án đề thi đại học môn Toán
drive.google.com/file/d/0BwIxT2GG0An1TXc3VExjTFRHcGc

Đáp án đề thi đại học môn Lý 259 319 493 692 746 825
drive.google.com/file/d/0BwIxT2GG0An1UnJPZGx0MnRkYWc/edit?usp=sharing

Đáp án đề thi đại học môn Hóa học Mã đề Câu 259 357 468 596 825 973
drive.google.com/file/d/0BwIxT2GG0An1ZGhuYjJUNDVBbWc/edit?usp=sharing

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh Mã đề Câu 163 285 473 712 842 973
drive.google.com/file/d/0BwIxT2GG0An1eEJjR0hTMHlmSWM/edit?usp=sharing