Bản nhạc được mix rất sáng tạo bằng những tiếng súng trong game Counter Strike