Học sinh nào yếu tim thì "hú hồn" với cô giáo dễ thương này luôn