Tổng hợp một số hình ảnh câu nói hay về mẹ, cùng xem và cảm nhận nhe

Hình ảnh người mẹ ôm con

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa


Tình cảm của con dành cho mẹ
Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Mẹ là người đẹp nhất...

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Mẹ là người có thể thay thế tất cả

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Cha một đời oàn vai gánh nặng
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Hạnh phúc của con là được nhịn thấy nụ cười của mẹ

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Làm còn thì phải có hiếu với cha mẹ

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Tranh đẹp về tình mẹ con

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Tình mẹ con theo thời gian

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Hình ảnh ý nghĩa về mẹ

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Cha mẹ

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa

Hình ảnh đẹp mẹ ru con

Hình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩaHình ảnh, câu nói hay về mẹ ý nghĩa