Hướng dẫn chèn thêm chữ, logo chìm vào Microsoft Word 2013, thủ thuật máy tính, soạn thảo văn bản

Cách tạo WatetMark (hình ảnh hay dòng chữ in mờ) nằm chìm dưới tài liệu.

Mở tài liệu muốn thêm, chọn tab DesignMục Page Background nhấn vào Watermark, chọn mẫu mà bạn thích


Chữ mờ sẽ được chèn ngay vào tài liệuMuốn xoá chọn Watermark trong mục Page Background, chọn Remove WatermarkTạo Watermark theo ý của mình: Chọn Watermark -> Custom Watermark


Trong Printed Watermark, chọn Text watermark để thêm chữ, chọn ngôn ngữ, font và cỡ chữ, màu sắc.

Chọn Semitransparent để tạo hiệu ứng nửa trong suốt. Nhập dòng chữ vào ô Text

Tuỳ chọn Diagonal để thêm watermark theo chiều chéo còn Horizontal là chiều ngang.


Lấy ảnh làm Watermark, chọn Custom Watermark, trong Printed Watermark chọn Picture watermark -> Select Picture

Bạn hoàn toàn có thể thêm ảnh từ máy tính, Bing hay Skydrive


Tìm từ kết quả tìm kiếm, chọn Insert


Muốn hình ảnh bị mờ đi chọn Washout. Chọn tỉ lệ hoặc chọn Auto để Word tự động điều chỉnh


Hình ảnh đã được chèn vào


Tính năng này cũng có trong Word 2007 và 2010 nhưng thuộc tab Page Layout chứ không Design như ở Word 2013.a -