Cách bật 3G trên điện thoại Iphone 4 4s

3G là 1 tính năng rất hữu dụng dành cho những người có nhu cầu online mọi lúc mọi nơi. Iphone 4/4s đều hỗ trợ rất tốt tính năng này. Nếu bạn đã đăng ký 3G rồi thì có thể bật 3g hoặc tắt 3g trên chiếc điện thoại này theo hướng dẫn sau:

Vào phần Settings thiết lập

Cách bật/tắt 3G trên điện thoại Iphone 3gs 4 4s

Chọn General

Cách bật/tắt 3G trên điện thoại Iphone 3gs 4 4s

Tiếp tục chọn Network

Cách bật/tắt 3G trên điện thoại Iphone 3gs 4 4s

Và chọn On để bật 3g/ ngược lại Off để tắt 3G

Cách bật/tắt 3G trên điện thoại Iphone 3gs 4 4s

Hướng dẫn này được làm trên iPhone 3G Firmware 3.1.2, tuy nhiên đối với Iphone 4/4s chưa nâng cấp thì bạn có thể làm hoàn toàn tương tự.