em đang làm bài tập lớn mà phải làm nhìu môn quá.lại mù tịt c++ các bác giúp em bài này với ạ thứ 6 em phải nộp rồi ạ.
Xây dựng chương trình quản lý công trình xây dựng bằng danh sách liên kết Đôi