Những cái tên dài nhất Việt Nam

3 Chị em ở TP Hồ Chí Minh với tên đều có 9 từ
Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhàn
Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Linh Phượng
Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân (22 tuổi).

Thế nên trên giấy phép lai xe phải viết tắt rất nhiều từ mới đủ.

Những cái tên dài nhất Việt NamTên dài nhất Thái Nguyên được chia sẻ trên mạng:
Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương với 7 từ

Những cái tên dài nhất Việt Nam


1 tên khác với 6 ký tự: Nguyễn Đắc Minh Trị Th. Hoàng

Những cái tên dài nhất Việt Nam