Con giáp nhỏ nhất, con chuột con
Thành phố lớn nhất là Sài Gòn
Giòng sông thơ ngây gọi “Sông Bé”
Còn thế hệ trẻ là mầm non

Người ngàn năm xưa là tổ tiên
Người da ngâm ngâm có góc Miên
Người hay nhiều chuyện là “Bà Tám”
Còn ai lải nhải là người phiền

Cà nào lớn nhất? Là Cà Mau
Người dư của cải là người giàu
Tình yêu bi đát “Tình Lan Điệp”
Mang vị cay đắng vị trầu cau

Máy bay lên thẳng là trực thăng
Dụng cụ đo nặng gọi cái cân
Người không thấy xa là cận thị
Con gái dữ quá mang danh chằn

Kẻ nào keo kiệt gọi Trùm Sò
Người vô thế sự là không lo
Con trai miệt vườn tên “Hai Lúa”
Hai chữ quý nhất là “Tự Do”