Cách sửa lỗi không hiển thị biểu tượng file Word Excel 2003 2007 2010 2013

Nếu bạn có thay đổi thiết lập máy tính hay cài 1 phần mềm nào đó, làm cho file .doc .docx vẫn mở được bằng Microsoft Word nhưng bỉểu tượng của nó lại chỉ có hình trang giấy màu trắng.

Hãy thử cách này để trả về như cũ nhéChuột phải vào file, chọn Open With...Trong bảng tiếp theo, lựa chọn phiên bản word đang có trên máy, nhớ tick vào ô bên dưới, rồi bấm OKNếu vẫn không được, cứ thử chọn tạm 1 phần mềm nào khác, icon sẽ bị thay đổi theo, sao đó chọn lại Open With MS Word xem sao nhé.