Thêm trang mới, hoặc chèn trang mới vào giữa văn bản là 1 trong những thao tác căn bản nhất trong word, tuy nhiên nếu bạn mới làm quen với word thì có thể không biết một số mẹo nhỏ giúp thêm trang nhanh và đúng chuẩn hơn.

Nếu bạn muốn thêm 1 trang trắng ở dưới trang hiện tại thì đặt dấu trỏ ở cuối bài viết và nhấn tổ hợp phím

Ctrl + Enter
Tương tự muốn thêm 1 trang vào 1 vị trí bất kỳ thì đặt nháy chuột ở vị trí đó và nhấn tố hợp phím trên.

Ví dụ trên word 2010, các phiên bản word 2003 2007 2013 đều thao tác giống hết

Cách thêm trang trong word nhanh nhất


Khi đó ta sẽ tách thành 2 trang mới, muốn thêm trang trắng ở giữa thì bạn làm tiếp tục 1 lần nữa thao tác trên

Cách thêm trang trong word nhanh nhất