Thủ thuật viết phân số trong Excel 2003 2007 2010, các hàm cơ bản trong excel, thủ thuật Excel word hay nhất

Trong Excel, nếu bạn nhập vào 1 phân số, lập tức số đó sẽ hiển thị dưới dạng dâu chấm thập phân. Cách làm sao sẽ cho nó hiện đúng yêu cầu của bạn

Bôi đen những ô muốn thay đổi, mở Format Cells


Tab Number, chọn Fraction -> Up to one digit (1/4)


Khi đó Excel sẽ hiển thị đúng dạng phân số nhưng chỉ có 1 chữ sổ cho cả tử và mẫu. Nếu Tử số lớn hơn sẽ hiện dưới dạng hỗn số.


Nếu muốn Excel nhận và hiện đúng là phân số thì chọn như này


Chọn Custom → trong khung Type bạn gõ #???/??? nhấn OK. Dấu chấm hỏi "?" tương ứng với 1 chữ số, có thể chọn tuỳ ý số lượng của nó.


Bây giờ là nhập được phân số và hiển thị nó tuỳ ý. Cách này sẽ căn dấu / tại vị trí 3 kí tự