Talk it là phần mêm phát âm tiêng anh cực chuẩn. Với dung lượng cực nhẹ, không cần cài đặt hay crack
Phần mềm này sẽ giúp bạn đọc tốt những các từ tiếng anh mà bạn chưa tự tin rằng mình đọc đúng.

Bạn có Thể chọn giọng đọc, tốc độ đọc nhanh hay chậm tùy theo khả năng nghe của bạn
Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần coppy 1 đoạn text tiếng anh rồi paste vào box talk it.

Phần  mềm đọc tiếng anh cực chuẩn
download
app.box.com/s/e7q1dli6d1mcysqpxzx6