Mọi người giúp mình code Lọc theo giá giống trang web remoingay với. Thanh kéo qua lại bảng giá từ 0đ đến 200đ, mình làm hoài mà vẫn không ra được.