Download driver HP Compaq 4000 Pro Full win XP 7 8 8.1 32 bit & 64 bit

Tổng cộng có tất cả 19 driver, bạn tải đúng phần cứng cần rồi cài đặt nhéVideo Cards Intel Intel(R) B43 Express Chipset Download
Network Cards Intel Intel(R) 82567V-4 Gigabit Network Connection Download
Sound Cards & Media Devices Realtek Realtek High Definition Audio Download
Mice & Touchpads ELAN PS/2 Compatible Mouse Download
Motherboards Intel Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E40 Download
Motherboards Intel Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E Download
Motherboards Microsoft High Definition Audio Controller Download
Hard Disk Controller Intel Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller Download
Port Devices Wacom Communications Port (COM1) Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A70 Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A6A Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A6C Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A64 Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A65 Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A66 Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A67 Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A68 Download
Others Intel Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A69 Download
Others Intel Intel(R) ICH10D LPC Interface Controller - 3A1A Download