Trả lời phỏng vấn rất đáng yêu của các em nhỏ - Cầu thủ tí hon