kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

 1. #1
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 195437
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Question Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

  nhập n số nguyên từ bàn phím và tìm ra số lớn nhất.
  nó sẽ in ra màn hình thế này vd:
  ban can nhap bao nhieu so nguyen?
  =>ban nhap 3 so nguyen:
  so thu 1 la:1
  so thu 2 la:7
  so thu 3 la:5
  => so lon nhat la 7
  ...có thể nhập n số nguyên. ai biết gợi ý giúp mình với mình định dùng hàm if else và for nhưng làm đến loạn hết lên mà không được. cảm ơn mọi người...
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.253

  Reply: Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

  Mã:
  #define MAX 100
  int n,a[MAX];
  void Nhapmang(a[],&n)
  {
    cout<<"nhap n:";
  
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"nhap gia tri so thu "<<i<<":";
      cin>>a[i];
    }
  }
  void Timsolonnhat(a[],n)
  {
    int ln;
     for(int i =0;i<n;i++)
     {   
        if(a[i]>a[i+1])
        ln= a[i];
        else
        ln =a[i+1];
       }
  }

 3. #3
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 195437
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Reply: Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

  Trích Nguyên văn bởi aloxinh_nb Xem bài viết
  Mã:
  #define MAX 100
  int n,a[MAX];
  void Nhapmang(a[],&n)
  {
    cout<<"nhap n:";
  
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"nhap gia tri so thu "<<i<<":";
      cin>>a[i];
    }
  }
  void Timsolonnhat(a[],n)
  {
    int ln;
     for(int i =0;i<n;i++)
     {   
        if(a[i]>a[i+1])
        ln= a[i];
        else
        ln =a[i+1];
       }
  }
  và đây là kết quả
  Mã:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void main()
  {
    int s,n,a[100],i,max,min;
    cout<<"nhap so lan an:";
    cin>>n;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"Nhap gia tri thu "<<i<<": ";
      cin>>a[i];
    }
    cout <<"an 1 de xem so lon nhat" << endl;
    cout <<"an 2 de xem so nho nhat" << endl;
    cout <<"an 3 de xem so chan, le" << endl;
    cin >>s;
    switch(s)
    {
    case 1:
    max=a[0];
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      if(a[i]>max)
        max=a[i];
    }
    cout<<"Max = "<<max<<endl;
    break;
    case 2:
      min=a[0];
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        if(a[i]<min)
          min=a[i];
      }
      cout<<"min = "<<min<<endl;
      break;
    case 3:
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        if(a[i]%2==0)
          cout<<"chan = "<<a[i]<<endl;
        else
          cout<<"le = "<<a[i]<<endl;
      }
      break;
    }
    system("pause");
  }