kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

 1. #1
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 195437
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Question Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

  Mã:
  #define MAX 100
  int n,a[MAX];
  void Nhapmang(a[],&n)
  {
    cout<<"nhap n:";
  
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"nhap gia tri so thu "<<i<<":";
      cin>>a[i];
    }
  }
  void Timsolonnhat(a[],n)
  {
    int ln;
     for(int i =0;i<n;i++)
     {   
        if(a[i]>a[i+1])
        ln= a[i];
        else
        ln =a[i+1];
       }
  }

 3. #3
  Ðến Từ
  Nam Định
  Thành Viên Thứ: 195437
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Reply: Bạn nào có thể giúp mình bài C++ này với.

  Trích Nguyên văn bởi aloxinh_nb Xem bài viết
  Mã:
  #define MAX 100
  int n,a[MAX];
  void Nhapmang(a[],&n)
  {
    cout<<"nhap n:";
  
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"nhap gia tri so thu "<<i<<":";
      cin>>a[i];
    }
  }
  void Timsolonnhat(a[],n)
  {
    int ln;
     for(int i =0;i<n;i++)
     {   
        if(a[i]>a[i+1])
        ln= a[i];
        else
        ln =a[i+1];
       }
  }
  và đây là kết quả
  Mã:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void main()
  {
    int s,n,a[100],i,max,min;
    cout<<"nhap so lan an:";
    cin>>n;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"Nhap gia tri thu "<<i<<": ";
      cin>>a[i];
    }
    cout <<"an 1 de xem so lon nhat" << endl;
    cout <<"an 2 de xem so nho nhat" << endl;
    cout <<"an 3 de xem so chan, le" << endl;
    cin >>s;
    switch(s)
    {
    case 1:
    max=a[0];
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      if(a[i]>max)
        max=a[i];
    }
    cout<<"Max = "<<max<<endl;
    break;
    case 2:
      min=a[0];
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        if(a[i]<min)
          min=a[i];
      }
      cout<<"min = "<<min<<endl;
      break;
    case 3:
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        if(a[i]%2==0)
          cout<<"chan = "<<a[i]<<endl;
        else
          cout<<"le = "<<a[i]<<endl;
      }
      break;
    }
    system("pause");
  }