IDM cho android là viết tắt của Internet Download Manager cho Android, một phần mềm tương trợ download video, game, nhạc tốt nhất giờ cho Android. áp dụng IDM apk cho Android không những cải thiện tốc độ download, tự động bắt link mà vận dụng IDM apk còn dùng hoàn toàn miễn phí
Tính năng:
- tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân nhiều luồng (3 phần)
- lấy kết liên từ trình duyệt hoặc qua clipboard;
- hiện tượng trưng chương trình và tiến trình tải trên thanh thông tin;
- hiện cửa sổ danh sách tiến trình tải xuống trên tuốt tuột cửa sổ Ứng dụng khác;
- lưu các loại tập tin khác nhau ở những thư mục riêng biệt;
- âm thông báo và rung sau khi tải xong;
- tiếp tải sau khi mất kết nối hoặc khởi động lại chương trình;
- sao lưu danh sách tải xuống và thiết lập vào thẻ nhớ;
- có sẵn trình duyệt web trong vận dụng;
- sắp đặt thứ tự tải tập tin;
- quản lý website, và nhiều hơn nữa...
Trong phiên bản pro (không kèm lăng xê):
- tải đồng thời 3 tập tin;
- tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân tối đa 9 luồng tải