Uống chi rượu mãi để khùng
Thân tàn ma dại tay run cơn ghiền
Uống chi sạch hết của tiền
Phá làng phá xóm làm phiền bà con
Uống chi nợ mãi tăng tròn
Người đời phỉ nhổ lại còn chém đâm
Uống chi tan hết phật tâm
Thân nằm trên uế bởi lầm đường ma
Còn đâu giữ đạo người Cha
Còn đâu biết đến Ông Bà Tổ Tiên
Uống chi để mãi đam ghiền
Để đời tăm tối đảo điên hận sầu
Xác chìm tận đáy bể sâu
Còn hơi đâu để ngóc đầu khấn xin?...
Hỡi những kẻ ngang tàng máu nóng
Tửu nhập tâm để sống ta đây
Sao anh không nghĩ những ngày
Cá nằm trên thớt bởi say nhũn mềm?
Cũng có kẻ om sòm phá phách
Tửu nhập tâm nội tặc tấn công
Giận người đòi chém đòi đâm
Sao anh không nghĩ cái còng nhà lao?
Cũng có kẻ tửu vào dở chứng
Gặp gái tơ đòi nựng đòi hôn
Sao anh không biết giữ hồn
Tự bôi danh dự đâu còn chi hay!
Cũng có kẻ mỗi ngày vài cốc
Tửu nhập tâm tụ độc hàng ngày
Đến cơn thiếu tửu run tay
Làm sao đủ sức đi cày kiếm cơm.
Cũng có kẻ rượu bơm như nước
Đến lúc say đánh rượt vợ con
Sao anh không biết giữ hồn
Nằm trên phân rác bảo còn chưa say
Thôi bỏ rượu từ nay đó nhé
Để toan lo sức khỏe, gia đình
Chui chi vào chỗ vô minh
Cái gì cũng mất yên bình được đâu?
--------------------------------
MÊ CHI
Mê chi cờ bạc rượu chè
Cần sa thuốc lắc sì ke hư người
Mê chi tiền của hại người
Buôn gian bán lận để đời hiển vinh
Mê chi lường gạt thân tình
Phỉnh lừa thầy, bạn để mình thỏa thuê
Lương tâm đâu phải bàn cờ
Sao ra chiêu độc để quơ bạc tiền
Trần gian lắm khổ nhiều phiền
Kẻ mất đê điền bởi mặc áo mê
Ngục tù khắp nơi đợi chờ
Luôn luôn chào đón người mê bước vào
Cõi này bể khổ thật sao?
Phải chăng địa ngục đón chào kẻ mê
Còn riêng những kẻ máu dê
Mê chi ái sắc nên về xứ AIDS
Ta nên học đạo từ nay
Chuyên tâm tu luyện mong ngày vinh quang
Cùng nhau cứu kẻ lầm than
Đưa người lạc lối bình an trở về
--------------- Vihan ------------