Hướng dẫn cách phát wifi bằng iphone

Cách phát wifi bằng iphone


Bước 1:
Truy cập vào setting

Cách phát wifi bằng iphone

Bước 2:
Chọn mục Cellular
Cách phát wifi bằng iphone


Bươc 3:
Chọn personal host để bắt đầu quá trình cài đặt điểm truy cập

Cách phát wifi bằng iphone


Bước 4: Kích hoạt Personal host
Bước 5:
Tìm diểm truy cập của bạn trong danh sách wifi

Cách phát wifi bằng iphone


Bước 6:
Nhập password cho wifi

Cách phát wifi bằng iphone

Bước 7: Tắt personal host khi bạn không truy cập, để tiết kiệm nhằm giảm phí.