HOA THI
Trần Dần:
Hoa thi đỗ đậu dẫu một lần
Vẫn còn lưu luyến mãi ngàn xuân
Thi gửi môi thắm hồng đôi má
Hoa đậu bằng ưu đã được cân
Cặp bánh dầy xuân mừng quân tử
Cùng vui hạnh phúc chúc mỹ nhân
Phúc lộc đăng đài hoa thi ấy
Đẹp cảnh tiên sa tựa thiên thần.