Đây là video đập hộp iPhone 6 màn hình 4.7 inch do trang công nghệ T3 đưa lên