Thôi đi nhé tuyết ơi dừng đi nhé
Nhà bây giờ có lẽ đợi ta về
Ta còn nhớ những ngày xưa còn bé
Vui làm sao mùa xuân đón ở quê
Giờ quê cũ xuân này sao vắng ngắt
Còn chi đâu họp mặt khắp mọi nơi
Để ai nhớ những đêm khuya lạnh ngắt
Lũ trẻ con nhặt pháo lẫn tiếng cười
Thôi đi nhé xuân này ta vắng nhé
Tuyết khắp nơi có vui vẻ gì đâu
Ta chỉ tiếc những ngày xuân còn bé
Giờ nhớ xuân chỉ vắng vẻ thêm sầu..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
Nực cười kiếp sống tha hương
Bên đường tuyết trắng nhớ thương quê nhà
Noel phố chẳng người ta
Vậy mà hướng ngoại quê nhà ít vui ?
-------------------------------------------
----- Vihan ------------