Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp được từ nhiều nguồn khác nhau. Xoay quanh các vấn đề cơ bản của thiết kế như các nguyên tắc về hình ảnh, màu sắc....
Bộ tài liệu này dễ hiểu và dễ nắm bất. Đã được chắc lọc rất kĩ dành cho newbie.


HÌnh ảnh trong Tài liệu
Download tài liệu tổng hợp lý thuyết về thiết kế


download

fshare.vn/file/TN8P7C581T/
tenlua.vn/ly-thuyet-ve-thiet-ke-1537e22fe60f6a05/#download1537e22fe60f6a05