Đổi đơn vị đo trong photoshop chinh don vi trong photoshop chuyển đổi đơn vị trong photoshop,đổi đơn vị pixel ra cm

Mặc định đơn vị đo chiều dài của Rulers(thước) trong photoshop sẽ là Inches, nhưng thực tế khi thiết kế người ta thường sử dụng Pixcel hoặc cm

Vậy làm sao để chỉnh các đơn vị thông số này trong photoshop, các bạn có thể tham khảo 2 cách dưới đây.

Trước tiên để hiện thanh thước đo vào menu View --> chọn Rules nếu bạn vẫn chưa cho hiển thị

sau đó click chuột phải vào thanh thước và chọn đơn vị riêng cho mình ở đây có các lựa chọn: Pixels, Inches, Centimeters(cm) Milimeters Point Picas Percent

Các đổi chỉnh đơn vi đo trong photoshop Ruler Pixel, cm


Ngoài ra để thay đổi nhiều thông số đơn vị đo trong photoshop thì có thể vào phần General để thiết lập như hình phía dươi hoặc nhấn phím tắt: Ctrl + K

Các đổi chỉnh đơn vi đo trong photoshop Ruler Pixel, cm


Chọn Menu Units& Rules và điều chỉnh các thông số cần thiết

Các đổi chỉnh đơn vi đo trong photoshop Ruler Pixel, cm


Vforum.vn