mình cài win 8.1 máy hp.
mình mới học C, mình cài các chương trình lập trình C nhưng tất cả đều lỗi không tích hợp.
C free thì nhập vào không complie bị lỗi (dù mình đã copy code từ tài liệu)
các phần mềm khác thì báo lỗi không tích hợp hoặc stop working.
giúp mình với. tks