Thêm text vào ảnh clip trong proshow gold hoặc producer là 1 trong những chức năng căn bản của bộ đôi phần mềm này, ngoài việc thêm chữ vào hình ảnh 1 cách tĩnh thì bạn cũng có thể lựa chọn những hiệu ứng đẹp hiển thị di chuyển để video nhìn đẹp mắt hơn.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết cách thêm text chữ vào hình ảnh clip video trong proshow producerHoặc các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn trên proshow gold