Cách thiết lập Font chữ, cỡ chữ, màu sắc, đậm nghiêng gạch chân mặc định cho Excel 2003 2007 2010 2013, font chữ bị lỗi thay đổi liên tục, không cố định trong các bảng tính, font default

Không dễ dàng như cài đặt font mặc định cho Word, với Excel bạn cần phải vào tận Option để thiết lập vấn đề này. Bài viết sẽ giới thiệu với tất cả các phiên bản Excel từ 2003-2013

Excel 2013, 2010
Vào File -> Option. Tab General, mục Use this as the default font bạn thay đổi thành font chữ mình thích, nhấn OK và OK 1 lần nữa.

Cách thiết lập Font chữ mặc định cho Excel  2003 2007 2010 2013


Excel 2007
Nhất nút Office Button hình tròn, chọn Excel Option. Tab Popular cũng có chỗ để chọn font mặc định như phiên bản 2013, 2010

Cách thiết lập Font chữ mặc định cho Excel  2003 2007 2010 2013Excel 2003
Chọn menu Tools -> Options, tại mục Standard Font, lựa chọn font chữ và cỡ chữ rồi nhấn OK

Cách thiết lập Font chữ mặc định cho Excel  2003 2007 2010 2013


Khi hoàn thành việc cài đặt trên, mỗi khi mở mới 1 bảng tính Excel, font chữ đó sẽ được áp dụng cho toàn bảng tính của bạn.