Chào các bác, chả là mình mới nhờ thiết kế 1 website về Nhạc Họa, trong phần quản trị cũng đã cài đặt email cho website nhưng mình muốn email này tích hợp với email cá nhân của mình nghĩa là nếu có email gửi đến email của website đó thì cũng sẽ báo đồng thời tới email cá nhân của mình để check ngay. Bác nào có cách thì xin chỉ giúp với ạ. Cảm ơn các bác nhiều.