Mỗi việc khóa chiếc xe chống trộm thôi mà cũng có muôn vàn kiểu nực cười, có khóa cũng như không.
Khóa kiểu này, thách thức cả trộm, lẫn chủ luôn
Khóa xe hay khóa cột?
Nhấc cái biển lên 1 cái, ôi thôi, xe đâu mất tiêu.
Lại một kiểu giữ xe... “biếu” không cho tên trộm.
Muốn trộm hả? Chịu khó tìm đầy đủ các bộ phận nhé!
An toàn tuyệt đối, lại có thêm màu tím cá tính nữa chứ!
Treo hẳn lên cao cho những tên trộm lùn “hết đỡ”.
Tên trộm nào có giỏi thì gỡ hết băng dính ra đi.
Cái trụ này không đáng tin tý nào cả.

Xe máy cũng chuộng khóa cột!