Hình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn hài hước làm ảnh đại diện facebook avatar yahoo skype

"Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn" là tâm trạng của rất nhiều FA nhất là những khi cô đơn buồn chán. Đây là 1 cách troll vui nhưng cũng có thể đó chỉnh là điều mà nhiều người thực sự muốn

Đang buồn đang chán, ai tán thì mặc kệ

Hình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn
Đang buồn đang chán phong cách thơ

Hình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn

Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn

Hình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn

Ế, ai tán yêu luôn

Hình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn

Ảnh bìa đang buồn đang chán

Hình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luônHình ảnh Avatar, ảnh bìa: Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn