Cách xóa, bỏ đánh số trang trong word 2003 2007 2010 2014

Xóa bỏ đánh số trang page number khá đơn giản và dễ dàng bằng cách click chọn vào số trang đã được đánh bôi đen và nhấn phím <-- Backspace hoặc Delete để xóa


Cách xóa, bỏ đánh số trang trong word 2003 2007 2010 2014

Hoặc có 1 cách thứ 2 là vào Insert --> Page number --> chọn --> Remove Page NUmbers

Cách xóa, bỏ đánh số trang trong word 2003 2007 2010 2014

Đối với những văn bản chọn chế độ insert Page number chẵn lẻ Old, Even thì các bạn sau khi xóa ở trang 1 tiếp tục xóa ở trang thứ 2 nữa mới được nếu dùng cách đầu tiên