Cách tạo, xóa bỏ Header and Footer trong word 2007 2010 2013 2003

Header and Footer là 1 trong những tính năng cơ bản nhất trong word giúp người soạn thảo văn bản có thể để các thông tin như tiêu đề, số trang,... trong khắp các trang trong văn bản. Tính năng này được word hỗ trợ mạnh và cách tạo header and footer cũng như xóa bỏ khá đơn giản.

Tạo Header and Footer khác nhau trong cùng 1 tài liệu trên word 2007Tạo Header and Footer trong word 2010 đẹp
Cách sửa, xóa Header and Footer ở trang word bất kỳ