Cách ứng tiền Viettel 10k 20k 30k 40k 50k , cú pháp ứng tiền mạng Vietl tel 20000 10000

Cách ứng tiền Viettel 10k 20k 30k 40k 50k
Logo viettel

Ứng tiền miễn phí không mất phí sau khi trừ tiền
Từ màn hình số điện thoại các bạn nhập vào
*911#
chọn OK hoặc nhấn phím gọi

Tuy nhiên cách này chỉ giúp bạn ứng được 3.000 Đ sử dụng cho gọi điện và nhắn tin. Còn muốn ứng tiến nhiều hơn thì phải sử dụng dịch vụ Airtime credit nhưng cũng phải có những yêu cầu bắt buộc:

Số tiền ứng Cú pháp Điều kiện để được ứng tiền Phí dịch vụ
1 10.000 VNĐ UT 10 gửi 9118 Thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ và mức tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng 1.000
2 20.000 VNĐ UT 20 gửi 9118 Thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ và mức tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 200.000 VNĐ/tháng 2.000
3 30.000 VNĐ UT 30 gửi 9118 Thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ và mức tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 300.000 VNĐ/tháng 3.000
4 40.000 VNĐ UT 40 gửi 9118 Thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ và mức tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 400.000 VNĐ/tháng 4.000
5 50.000 VNĐ UT 50 gửi 9118 Thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ và mức tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 500.000 VNĐ/tháng 5.000


Phí dịch vụ là phí sau khi bạn nạp tiền vào sẽ bị trừ số tiền ứng + với phí dịch vụ

Số tiền được ứng sẽ được cộng vào tài khoản gốc và chỉ được ứng 1 lần duy nhất nếu vẫn chưa nạp tiền để trừ