dùng network bridge gộp 2 đường truyền là wifi và lan để tăng tốc độ mạng