Bài viêt này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chụp màn hình Iphone mà không cần dùng bất kì phần mềm hỗ trợ nào.

Khi sở hữu môt chiệc iphone với nhiều tính năng thú vị, và đôi khi bạn có điều gì đó, hay muốn chia sẻ những tin nhắn của mình mà không biết làm cách nào thì chụp màn hình lại sẽ giúp bạn hướng giải quyết.

Từ Firmware 2.0 trở đi, iPhone và iPod Touch đã tích hợp sẳn trong máy chức năng chụp màn hình. Ảnh sau khi chụp xong sẽ được lưu vào chung khu vực với ảnh của Camera. Chỉ cần kết nối iPhone và máy tính là chúng ta sẽ lấy được ảnh chụp ra.

Cách chụp rất đơn giản, bạn chú đến 2 nút là nút power và nút Home.

Cách chụp màn hình Iphone không cần phần mềm hỗ trợẤn đồng thời 2 nút này nghe cái bụp là đã chụp được rồi đấy

Cách chụp màn hình Iphone không cần phần mềm hỗ trợẢnh sẽ được lưu trong phần image như chụp bình thường bằng camera

Chúc các bạn thành công