Cách định dạng hiển thị ngày tháng năm trong Excel 2003 2007 2010 2013, tự chuyển ngày tháng thành số nguyên

Trong Excel, có thể bạn nhập vào ngày tháng năm dạng 10/10/2014 nhưng lại được chuyển thành số nguyên 41922

Cách định dạng hiển thị ngày tháng năm trong Excel 2003 2007 2010 2013


Giá trị này mang ý nghĩa là số ngày kể từ ngày 01/01/1900 đến ngày bạn nhập vào. Đây chỉ là vấn đề hiển thị giá trị mà thôi. Để hiển thị đúng định dạng ngày tháng, bạn làm như sau

Bôi đen những ô cần định dạng, nhấn Ctrl + 1 mở cửa sổ Properties, chọn mục Date và định dạng bạn thích, nhấn OK là được

Cách định dạng hiển thị ngày tháng năm trong Excel 2003 2007 2010 2013