Phím nóng định dạng in đậm, nghiêng, gạch chân trong soạn thảo văn bản Word

Ba định dạng đậm, nghiêng, gạch chân là khá phổ biến và ai cũng biết. Nhưng tổ hợp phím nóng của chúng thì không phải ai cũng nhớ để dùng 1 cách nhanh chóng được.

Thật đơn giản, bạn chỉ cần bôi đen chữ hoặc đoạn cần thay đổi.
Phím tắt định dạng in đậm, nghiêng, gạch chân trong soạn thảo văn bản Word


Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B để in đậm, Ctrl + I để in nghiêng, Ctrl + U để gạch chân. hoặc kết hợp cả 2, cả 3 cái 1 lúc cũng được

Phím tắt định dạng in đậm, nghiêng, gạch chân trong soạn thảo văn bản Word