Trong Microsoft Word có hỗ trợ các bạn tạo bảng bằng cách chèn hoặc vẽ tay. Vforum sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn và kẻ bảng trong Word tất cả các phiên bản.

Cách 1: Chọn Insert. Click vào Table sau đó kéo bảng theo số ô và số côt mà mình muốn.

Cách kẻ bảng, chèn bảng trong Word 2007 2010 2013

Và kết quả:

Cách kẻ bảng, chèn bảng trong Word 2007 2010 2013

Cách 2: Chọn Insert --> Table --> insert table. Xuât hiện bảng điền số hàng và số cột mà bạn muốn tạo bảng. Ở đây Colums là hàng. CÒn Rows là cột.

Cách kẻ bảng, chèn bảng trong Word 2007 2010 2013

Và kết quả:

Cách kẻ bảng, chèn bảng trong Word 2007 2010 2013

Cách 3: Chọn Insert --> Table ---> Draw Table. Con trỏ chuột lúc này sẽ thành hình cây bút và bạn chỉ việc kẻ bảng theo kích thước mà mình muốn.
Nếu vẽ sai, bạn có thể chọn Eraser bên góc phải để xóa và sau đó click lại vào Draw table để vẽ tiếp.

Cách kẻ bảng, chèn bảng trong Word 2007 2010 2013


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG