Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Sư tử(LEO) là cung thư 5 trong 12 cung hoàng đạo, thường có tính chất tổ chức khá cao biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực, vị thế... Những người thuộc cung sư tử thường mạnh mẽ, dũng cảm, hào phóng và hay mơ mộng.

Biểu tượng đặc trưng của cung Sư Tử


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Hình ảnh cung sư tử

Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình cung sư tử dễ thương
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất
Đầu sư tử chính là biểu tượng đặc trưng của cung hoàng đạo này

Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Những tính cách đặc trưng của cung sư tử
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Dreamcatcher cung sư tử

Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Nam sư tử
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Sư tử
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Nam cung sử tử

Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Chi bi nữ sư tử dễ thương
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Nữ sư tử
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Hình ảnh cung sư tử
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Hình ảnh sư tử dễ thương

Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Ảnh bìa cung hoàng đạo sư tử

Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất

Tớ là LEO
Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất


Hình ảnh cung Sư Tử nam nữ dễ thương kute đẹp nhất