Những con đường ở đây không chỉ để đi, chúng còn để ngắm và cảm nhận. Con đường mùa thu đầy lá vàng, con đường giữa làn cây xanh mát, con đường bên thẳng tắp,... những con đường đầy màu sắc, khi di chuyển dưới những con đường này, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác thật lạ, thật tuyệt vời.Theo Golberz